Na príprave stránky sa pracuje. Navštívte nás v blízkej budúcnosti.

This site is under construction. Please come back in near future.

Advokátska kancelária

Legium s.r.o.

Sídlo: Bukurešťská č. 3,
811 04 Bratislava

IČO: 36 867 870
DIČ: 2023021704
TEL.: ++421 2 625 221 45
FAX: ++421 2 625 221 46

Mgr. Adrian Šándorčín
sandorcin@legium.eu

Mgr. Peter Leimberger
leimberger@legium.eu